Nacrt predstavitvenih strani  Deutsche Version  English Version  Pokazi sumnike

Kontaktni podatkiVERENA GALE

Delovni jeziki

SLOVENSCINA, NEMSCINA, ANGLESCINA
(slovenscina in nemscina sta moja materna jezika)Delovne izkusnje    Izobrazba

Strokovni nazivi in clanstva    Racunalniska oprema in znanja


Nazaj na zacetek predstavitve  Poslji elektronsko postoDelovne izkusnje

Prevajanje - strokovna podrocja
Finance
    w Prirocnik za investitorje v „hedge funds“
    w Nacrt za nagrajevanje z opcijami podjetja
    w Letna porocila
    w Financni izkazi
    w Revizijska porocila
    w Instrumenti denarnega trga
    w Placilna bilanca
    w Bancni nadzor financnih konglomeratov
    w Bancne garancije
Pravo
    w Zakoni
    w Uredbe
    w Notarske listine
    w Pogodbe
    w Statuti
    w Patenti
    w Osebni in poslovni dokumenti
Programska oprema
    w Sprotna pomoc
    w Uporabniski prirocniki
    w Predstavitvene strani
    w Lingvisticno testiranje lokalizirane programske opreme
Tehnika in inzeniring
    w Gradbeni projekti
    w Projekti elektricne napeljave
    w Geotehnicna porocila
    w Prirocniki za uporabo
    w Tehnicni opisi
Beletristika
    w Otok zakladov
    w Legenda o Mu Lan

Tolmacenje

    w Na Varianovem seminarju „Clinical Systems“, Milpitas, ZDA
    w Na konferenci „Microsoft Western European Summit 2000“, Redmond, ZDA
    w Na konferenci o civilnem letalstvu, Seattle, ZDA
              (tolmacila za ameriskega ministra za promet Rodneyja Slaterja)
    w Na NATOvi vaji „Cooperative Adventure Exchange '98“
    w Pri poslovnih pogajanjih
    w Na sodiscu
    w Po telefonu za Language Line Services

Nekaj mojih strank

    w Ernst & Young
    w NATO
    w Porsche
    w Audi
    w Microsoft
    w Motorola
    w Ericsson
    w DCW-Software
    w CIBA-Geigy
    w Lucent Technologies

Nazaj na zacetek strani


Izobrazba

w Magisterij iz prevajanja; nemscina, anglescina
          Institut za prevajanje in tolmacenje
          Monterey Institute of International Studies, ZDA
w Diplomiran nemcist in anglist - prevajalec
          Filozofska fakulteta
          Univerza v Ljubljani, Slovenija
w Spricevalo; nemscina, slovenscina, anglescina
          Institut za prevajanje
          Univerza v Gradcu, Avstrija

Nazaj na zacetek strani


Strokovni nazivi in clanstva

w Clan American Translators Association, ZDA
w Clan Drustva znanstvenih in tehniskih prevajalcev Slovenije
w Zaprisezeni sodni tolmac za nemscino in anglescino, Slovenija

Nazaj na zacetek strani


Racunalniska oprema in znanja

Strojna oprema
    w SOHO mreza vec osebnih racunalnikov
    w HP laserski tiskalnik
    w Broadband internet connection
    w DVD reader/writer
Programska oprema
    w MS Office Suite
    w TRADOS Translator's Workbench
    w MultiTerm
    w TagEditor
    w IBM TranslationManager
    w FrameMaker
    w Adobe Acrobat
    w FrontPage
    w HomeSite
    w WinZip
    w Norton SystemWorks
    w Logos (strojno prevajanje) itd.

Nazaj na zacetek straniNazaj na zacetek predstavitve  Poslji elektronsko posto