Nacrt predstavitvenih strani  Deutsche Version  English Version  Pokazi sumnike

Kontaktni podatkiPrevajanje je prenasanje besedila iz enega jezika (izhodiscnega jezika) v drug jezik (ciljni jezik), pri cemer velja, da morata biti tako izhodiscno kot ciljno besedilo v pisni obliki.

Ceprav je prevajanje starodavna dejavnost, se je kot poklic uveljavilo sele v tem stoletju. Prevajanje je obrt in umetnost hkrati - obrt zato, ker obstaja nekaj splosno veljavnih pravil, ki naj bi jih upostevali vsi prevajalci, umetnost pa zato, ker je kakovost prevoda v veliki meri odvisna od prevajalceve osebnosti, znanja in obcutka za jezike.


Glej tudi tolmacenje.
Nazaj na zacetek predstavitve  Nadaljuj na naslednjo stran  Poslji e-mail