Načrt predstavitvenih strani  Deutsche Version  English Version  Prva pomoč za šumnike  Pokaži šumnike (1)  Skrij šumnike

Kontaktni podatkiPrevajanje je prenašanje besedila iz enega jezika (izhodiščnega jezika) v drug jezik (ciljni jezik), pri čemer velja, da morata biti tako izhodiščno kot ciljno besedilo v pisni obliki.

Čeprav je prevajanje starodavna dejavnost, se je kot poklic uveljavilo šele v tem stoletju. Prevajanje je obrt in umetnost hkrati - obrt zato, ker obstaja nekaj splošno veljavnih pravil, ki naj bi jih upoštevali vsi prevajalci, umetnost pa zato, ker je kakovost prevoda v veliki meri odvisna od prevajalčeve osebnosti, znanja in občutka za jezike.


Glej tudi tolmačenje.
Nazaj na začetek predstavitve  Nadaljuj na naslednjo stran  Pošlji e-mail