Načrt predstavitvenih strani  Deutsche Version  English Version  Pokaži šumnike (2)  Skrij šumnike

Kontaktni podatkiProces prevajanja je sestavljen iz več stopenj:
   1) analiza izhodiščnega besedila;
   2) sestava glosarja;
   3) prevod celotnega besedila;
   4) pregled in vnos popravkov;
   5) lektoriranje.

Z analizo izhodiščnega besedila prevajalec ugotovi naslednje:
   a) kakšne prevajalske izzive bo potrebno rešiti;
   b) možne rešitve.

Sestava glosarja je potrebna predvsem pri strokovnih besedilih.

Prvi prevod besedila je v bistvu zgolj osnutek prevoda. V idealnem primeru je po izdelavi osnutka potrebno delo na projektu prekiniti vsaj za 48 ur. To je potrebno zato, ker prevajalec po izdelavi osnutka pogosto „zaradi dreves ne vidi gozda”.

Po dvodnevnem predahu je potrebno osnutek prevoda pregledati in po potrebi popraviti, pri čemer je potrebno stremeti za čim višjimi standardi kvalitete.

Potem, ko je prevajalec zadovoljen s svojim prevodom, dobi prevod v roke lektor. Za lektorja pa nikakor ni dober vsakdo, ki je slučajno rojen v deželi, kjer govorijo jezik, ki je enak ciljnemu jeziku za dotični prevod. Lektor mora imeti dobro znanje tako svojega maternega jezika (ciljni jezik dotičnega prevoda) kot tudi tujega jezika (izhodiščni jezik dotičnega prevoda).

Na kratko, prevod mora biti čimbolj dobeseden, ob čemer naj si prevajalec vzame le toliko prevajalske svobode, kolikor je to nujno potrebno.


Glej tudi tolmačenje.


Nazaj na začetek predstavitve  Nazaj na prejšnjo stran  Pošlji e-mail