Nacrt predstavitvenih strani  Deutsche Version  English Version  Pokazi sumnike

Kontaktni podatkiTolmacenje je ustno prenasanje besedila iz enega jezika (izhodiscnega jezika) v drug jezik (ciljni jezik).

Prav tako kot prevajanje je tudi tolmacenje umetnost in obrt hkrati. Uspesen tolmac mora poznati osnovne tehnike dela ter imeti dolocene sposobnosti. Poleg tega so za razlicne vrste tolmacenja potrebne razlicne osebnostne lastnosti.


Glej tudi prevajanje.
Nazaj na zacetek predstavitve  Nadaljuj na naslednjo stran  Poslji e-mail